Disclaimer

Home

Disclaimer

De inhoud van de informatie op deze internetpagina's is slechts bedoeld voor het verschaffen van algemene informatie.
Hoewel CITEKO BV ernaar streeft om de informatie op deze site correct weer te geven, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.
CITEKO BV sluit alle aansprakelijkheid uit voor enige schade die voortvloeit uit onjuistheden of onvolledigheid van de inhoud van deze website.

©2019, CITEKO BV afdeling communicatie