Disclaimer

Home

Disclaimer

De inhoud van de informatie op deze internetpagina's is slechts bedoeld voor het verschaffen van algemene informatie.
Hoewel CITEKO civiele techniek ernaar streeft om de informatie op deze site correct weer te geven, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.
CITEKO civiele techniek sluit alle aansprakelijkheid uit voor enige schade die voortvloeit uit onjuistheden of onvolledigheid van de inhoud van deze website.

©2021, CITEKO civiele techniek afdeling communicatie