Projecten

Home

Reconstructie wegfundering Kometensingel en Oostzanerdijk te Amsterdam Noord.

 
Projecten >>

Een reconstructie was belangrijk omdat het openbaarvervoer gebruik maakt van dit traject. Schade aan de wegfundering en asfaltconstructie gedeeltelijk op een dijk gelegen, gaven tijdens een inspectie door de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer aan dat het nemen van een maatregel op korte termijn noodzakelijk was.

Aan de hand van haar eigen inspectie heeft de gemeente Amsterdam Stadsdeel Noord en de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer aan CITEKO civiele techniek gevraagd een advies voor het herstel te geven. Via het ingenieursbureau BBG GmbH (onderdeel van NAUE GmbH & Co. KG ) is een advies uitgewerkt en voorgelegd.
 
    
De schade bestond o.a. uit: oude reparatieplekken, rafeling, craquelé, spoorvorming, scheurvorming en afschuiving.

   

De wegfundering is hersteld door het toepassen van twee lagen Combigrid funderingswapening. Door het geïntegreerde vlies is het mogelijk de fundering deels op te bouwen met yalibims, waardoor een forse gewichtsbesparing mogelijk werd door een effectieve scheiding van materialen

     

   

In de asfaltconstructie is Bitutex Stargrid asfaltwapening toegepast om de grote belastingen aan het oppervlak goed te kunnen spreidden en vervormingen tegen te gaan.
 
De reconstructie is in korte tijd gerealiseerd door BAM Wegen Noordwest. 

Laats bijgewerkt op: 02-07-2017 om 21:06

Terug