Projecten

Home

Ruimte voor de Waal

 
Projecten >>

Combinatie Dura Vermeer - Ploegam realiseert onder de naam i-Lent het uitdagende project 'Ruimte voor de Waal', een project in het kader van het nationale  waterveiligheidsprogramma 'Ruimte voor de Rivier'.

Om Nijmegen te beschermen tegen hoogwater wordt in de bocht van de Waal in de 
uiterwaarden een nevengeul gegraven. Hierdoor ontstaat een eiland in de Waal en in de toekomst een uniek stedelijk rivierpark met ruimte voor wonen, recreatie, cultuur, water en natuur. Dit zorgt voor een natuurlijke verbinding van Nijmegen met Lent. Andere werkzaamheden betreffen een landinwaartse dijkverlegging en het realiseren van drie beeldbepalende bruggen en een nieuwe kade.

Ten behoeve van het zandtransport, voor de omlegging van de N325, is een
ongelijkvloerskruising aangelegd over de Bemmelsedijk, om het normale verkeer en
bouwverkeer volledig van elkaar te scheiden. De landhoofden zijn gefundeerd op Secugrid gewapende grond constructies. De gewapende grond constructies zijn gerealiseerd middels het NAUE Wrap systeem, waarbij aan de voorzijde een externe bekisting wordt geplaatst en laagsgewijs de grondwapening middels de omslag methode is aangebracht. In totaal zal er 300.000m3 zand en klei over deze constructies worden vervoerd.

Aan de andere kan van de Waalbrug, op de Oosterhoutsdijk wordt een zelfde constructie gerealiseerd.

Om de tijdelijke omleidingsroute van N325, aan de noordoostzijde van de Waalbrug, aan te laten sluiten is een tafelconstructie nodig. Dit is een platform, ondersteund door palen, die aan weerszijde van de Bemmelsedijk wordt gebouwd. Deze maakt de verbinding vanaf de Waalbrug naar de tijdelijke omleidingsroute mogelijk.
Het benodigde landhoofd voor de tijdelijke brug wordt gebouwd op een met Secugrid
gewapende grondconstructie.

 

Het nieuwe knooppunt van de N325 wordt gerealiseerd middels een
Haarlemmermeerconstructie, waarbij verkeer kan afslaan richting de lokale wegen. Hierbij gaat het verkeer via de ongelijkvloerse kruising onder de tijdelijke omleidingsroute door. De Haarlemmermeerconstructie is gerealiseerd met Secugrid gewapende grond. De bouwcombinatie heeft hier gekozen voor het NAUE Steel T systeem. Dit systeem maakt gebruik van een interne bekisting in de vorm van een gebogen staalnet waarin de wapening laagsgewijs middels de omslag methode is aangebracht.

Om de omleiding van de N325 weer aan te sluiten op de bestaand wegennet, is er een gewapende grondconstructie gerealiseerd tegen het bestaande weglichaam aan. Hier is gekozen voor een combinatie van het Naue Steel T systeem en het Naue Wrap systeem.


Laats bijgewerkt op: 02-07-2017 om 13:36

Terug