Projecten

Home
Lelystad Airport

Dura Vermeer realiseert in opdracht van Lelystad Airport de uitbreiding van lucht- en landzijdige infrastructuur van de luchthaven. Dit houdt in dat Dura Vermeer aan de luchtzijdige zorgt voor verlenging en verbreding van de huidige start- en landingsbaan en het aanleggen van een nieuwe rijbaan zodat vliegtuigen van en naar de nieuw terminal kunnen rijden. Daarnaast wordt een platform gerealiseerd waar in de toekomst vliegtuigen geparkeerd staan (de zgn. vliegtuigopstelplaatsen).

    

De funderingsconstructie is opgebouwd uit een grondverbetering waarop een Secutex  non-woven is aangebracht t.b.v. scheiden, filteren en stabiliseren voor het daarop aangebrachte pakket menggranulaat.

Ruimte voor de Waal

Combinatie Dura Vermeer - Ploegam realiseert onder de naam i-Lent het uitdagende project 'Ruimte voor de Waal', een project in het kader van het nationale waterveiligheidsprogramma 'Ruimte voor de Rivier'.

Om Nijmegen te beschermen tegen hoogwater wordt in de bocht van de Waal in de 
uiterwaarden een nevengeul gegraven. Hierdoor ontstaat een eiland in de Waal en in de toekomst een uniek stedelijk rivierpark met ruimte voor wonen, recreatie, cultuur, water en natuur.

Lees verder


Secugrid gewapende grondconstructie in combinatie met stenen gevulde staalkorf A2 Hooggelegen

A2 Hooggelegen 'De Krul' te Utrecht

     

Lees verder


Reconstructie wegfundering Kometensingel en Oostzanerdijk te Amsterdam Noord.

Een reconstructie was belangrijk omdat het openbaarvervoer gebruik maakt van dit traject. Schade aan de wegfundering en asfaltconstructie gedeeltelijk op een dijk gelegen, gaven tijdens een inspectie door de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer aan dat het nemen van een maatregel op korte termijn noodzakelijk was.

    

Lees verder


Reconstructie Voshol en Alfensvaart te Boskoop.

Op de slappe ondergrond, welke nauwelijks draagkracht heeft, is gekozen voor een lichte constructieopbouw met EPS, yalibims en Secugrid® funderingswapening. Ter bescherming van de EPS is een folie aangebracht. Om differentiële zettingen te voorkomen in combinatie met zo min mogelijk funderingsdikte is gekozen voor Secugrid® funderingswapening.

  

Project is uitgevoerd door Dura Vermeer Infrastructuur BV Zuid West.

Rioleringswerken Twekkelerzoom, aanleg bouwweg en randvoorzieningen in de gemeente Enschede

Om een bouwweg te realiseren die op de kruin van een duiker ligt, is een sterke wegfundering nodig met weinig dikte. Er is gekozen voor Secugrid® funderings-wapening om differentiële zettingen te voorkomen en de hoge aslasten van het bouwverkeer op te nemen.

  

 Project is uitgevoerd door NTP infra

Reconstructie van de ‘De Preekstoel’ Zevenheuvelenweg te Groesbeek.

Reconstructie van de ‘De Preekstoel’ Zevenheuvelenweg te Groesbeek. Deze locatie ligt in een van de routes van de Nijmeegse vierdaagse.

    

Lees verder


Reconstructie talud viaduct A4-A44 Burgerveen

Aansluiting A4 / A44 bij Burgerveen. Door verbreding van de A4 moet het bestaande talud worden aangepast en dus steiler worden gebouwd.

     

Lees verder


Oeverbeschoeiing Hoendiep in Hoogkerk gemaakt met het Deltalok systeem

Een duurzame oeverbeschoeiing aan het Hoendiep te Hoogkerk. Op de vernieuwde houten damwand is het talud opgebouwd met het Deltalok systeem en met gras begroeid.

  

Lees verder


Fietspadfundering Kanaaldijk Noord in de gemeente Houten gestabiliseerd met Secugrid geogrid

Secugrid Q1 funderingswapening is toegepast om zettingsverschillen op te nemen en de stabiliteit van de ongebonden fundering te optimaliseren.

   

In opdracht van de gemeente Houten heeft Gebr. Van Kessel Wegenbouw BV uit Buren het werk vakkundig uitgevoerd.

Asfaltwapening Bitutex Stargrid in A7 en A28 van Rijkswaterstaat Noord Nederland

Herstellen vorstschade en aanvullende werkzaamheden aan het wegennet in het beheer bij en binnen de dienst Rijkswaterstaat Noord Nederland.

   

Lees verder


Renovatie van de asfalt-paden en wegen in het Vondelpark te Amsterdam met asfaltwapening Bitutex Stargrid

Bitutex Stargrid asfaltwapening toepast voor renovatie en verbreden asfaltwegen en paden in het Amsterdamse vondelpark.

   

Uitgevoerd door Dura Vermeer Infrastructuur

Lees verder