Afdichtingsysteem

Home

Kebuflex BR 2

Kebuflex BR 2 is een kwalitatief hoogwaardige polymeer-bitumen afdichting, die in combinatie met de in het systeem behorende EP-harsen toegepast wordt voor het betrouwbaar afdichten van betonnnen tunnels, bruggen, parkeerdekken, etc.

Het Kebuflex BR 2 afdichtsysteem, bestaande uit de combinatie polymeer-bitumen afdichtlaag en EP-hars is beproefd en goedgekeurd volgens de ZTV-BEL-B, Teil 1 "Technischen Prüfvorschrift für Brückenbeläge auf Beton mit Dichtungsschicht aus einer Lage Bitumen-Schweiβbahn".

Dit, volgens ZTV-BEL-B goedgekeurde systeem biedt voordelen t.a.v. andere en traditonele afdichtingsystemen die bepalend zijn voor de levensduur van nieuwe te renoveren betonnen dekken. Deze voordelen zijn:

 • geringe laagdikte en daardoor nagenoeg geen gewichtstoename van de constructie
 • beperkt aantal arbeidsgangen bij het aanbrengen
 • korte wachtijden tussen de afzonderlijke arbeidsgangen
 • door het flexible materiaal worden de geringe bewegingen in de constructie opgenomen en blijft een goede hechting gewaarborgd
 • gelijkmatige laagdikte
 • geen transport van vloeistoffen onder het afdichtsysteem
 • geen voorzieningen nodig die het ontstaan van dampdrukken moeten voorkomen
 • de nadenbehoeven niet afgeplakt te worden 
 • hoge elasticiteit en flexibliteit
 • hoge bestandheid tegen dooizouten en andere agressieve stoffen
 • machinale en handmatige verwerking mogelijk
 • economische oplossing, ook voor kleine objecten 

Kebuflex BR 2 is de laatste ontwikkeling van Kebulin-Gesellschaft Kettler & Co. KG voor het afdichten van betonnen bruggen en parkeerdekken en voldoet aan alle gestelde eisen.

De eigenschappen van Kebuflex BR 2, waarin aangetoond wordt dat dit meteriaal aan de norm voldoet, zijn weergegeven in "Grundprüfungszeugnis Nr. VII. 1/24958/1 der Bundesanstalt für Materialforschung und- prüfung (BAM)".

Het Productieproces en het eindproduct Kebuflex BR 2 wordt zowel in het laboratorium van Kebulin, alsmede door een onafhankelijk proefinstituut bewaakt en continue vergeleken met de in de norm gestelde eis.

Het toepassingsgebied van het Kebulin afdichtsysteem op betonnen dekken is:

 • Bruggen                  
 • Tunnels
 • Parkeerdekken
 • Reservoirs