Anti-gronderosie

Home

Voorkomen erosie van grond
Natuurlijke plantengroei biedt een uitstekende bescherming tegen erosie van grond. Op horizontaal terrein, steile helling, natuurlijk talud, gewapende grondconstructie of schrale grond kan een extra bescherming tegen erosie noodzakelijk zijn. De oorzaak van grond erosie is water, wind en instabiliteit.
Wisselende waterstanden, golf(over)slag of incidentele krachtige waterstromingen (zoals rivieroevers, kustlijnen, dijken, vloedkeringen en afvoerkanalen) zorgen ook voor erosie. In alle gevallen is een bescherming tegen erosie gewenst. 

CITEKO civiele techniek biedt de volgende anti-erosie systemen:
- Deltalok® systeem / Uniblock systeem
- Secumat® driedimensionale structuurmat
- BonTerra® organische geotextielen

Deltalok / Uniblock anti-erosie systeem
Met het Deltalok / Uniblock systeem kan éénvoudig en snel een stabiele constructie worden gebouwd waarmee erosie schade wordt voorkomen of herstelt. Het Deltalok / Uniblock systeem is toepasbaar van onder de waterlijn tot ver boven de waterlijn. Ook kan met het Deltalok / Unilblock systeem een natuurvriendelijke oever worden gemaakt.

Deltalok / Uniblock systeem biedt de volgende voordelen:
- éénvoudig te bouwen tot steile helling
- flexibel
- permanente en stabiele constructie
- geen bekisting, beton of staal nodig
- geschikt voor iedere vegetatie
- op iedere plaats te bouwen
- combinatie met andere systemen mogelijk


   

Secumat anti-erosie systeem wordt ingezet om erosie van de grond te voorkomen. De flexibele, driedimensionale wir-war structuur van geextrudeerde polypropyleen wordt in de toplaag verwerkt. De Secumat structuurmat verstevigt het grondoppervlak waardoor de vegetatie zich ontwikkelt en het wortelstelsel wordt versterkt.
Secumat is voorzien van een vlakke onderlaag met een hoge treksterkte, gekoppeld aan een tweede laag die verdeeld is in een reeks compartimenten die ervoor zorgt dat de toplaag wordt vastgehouden. Secumat is de ideale oplossing voor het verankeren en wapenen van wortelstelsels. Voor het bekleden van hellingen is de mat ook goed toepasbaar. Grashellingen gewapend met Secumat hebben aangetoond erosiebestendig te zijn tegen stroomsnelheden groter dan 4m/s. Secumat is éénvoudig aan te brengen, geschikt voor hydroseeding en beplanting.

   

Secumat wordt ook toegepast als oeverbescherming tegen afkalven.

 

 

BonTerra organische geotextielen
Erosiebestrijding en begroeiing met natuurlijke vezels.
 

Toepassingen
-          bescherming dijken tegen golfoverslag
-          bescherming van jonge aanplant in plasbermen.
-          voorkomen oppervlakte erosie op taluds tegen wind en regen
-          bescherming bomen en planten tegen onkruid en uitdroging
-          voorkoming uitspoeling vulgrond in  schanskorfconstructies
-          bescherming taluds tegen erosie door wind en water

Kenmerken
-       eco vriendelijk
-       eenvoudig te bouwen
-       esthetisch verantwoord
-       makkelijk te transporteren
-       geschikt voor alle vegetaties

Producten
-          Kokosrollen
-          Kokosnetten
-          Kokosmatten
-          Kokos/Stro matten
-          Stromatten

Optioneel kunnen de matten worden uitgevoerd met anti-onkruidvlies, met zaadmengsel en/of een versterkings net.

 
Voor meer informatie en toepassingsmogelijkheden neem contact met ons op.