Asfaltwapening

Home

CITEKO civiele techniek biedt BITUTEX® asfaltwapening van glasvezel en polyester


Bitutex®

Bitutex® Stargrid™

Bitutex® Composite

Het wapenen van asfaltlagen
Toenemend verkeer en hogere aslasten vragen om effectieve en betaalbare oplossingen voor het aanleggen en onderhouden van (snel)wegen, startbanen, taxibanen, platforms en containerterminals.
Veel oude wegen zijn niet ontworpen voor het huidige verkeersaanbod en om deze reden voldoen de meeste verhardingsconstructies niet meer. Het gevolg is dat er zich in de asfaltconstructies steeds grotere spanningen ontwikkelen die een versnelde vermoeiing van het bitumen veroorzaken. Het gevolg is scheurvorming en binnendringend vocht dat weer tot een verdere kwaliteitsafname en levensduur vermindering leidt.

Schade en oorzaken

   

Vermoeiingscheuren (craquelé) veelal veroorzaakt door dynamische belastingen. Door de toepassing van asfaltwapening kan de levensduur van het asfalt aanzienlijk worden verlengd waardoor voortijdige vermoeiing van het asfalt wordt tegengegaan. Bij renovatie van de weg voorkomt Bitutex® asfaltwapening dat kleine scheurtjes, zoals reflectiescheuren, in de nieuwe asfaltlaag worden doorgezet.

Reflectiescheuren ontstaan door dynamische belasting in asfaltoverlagingen die reflecteren vanuit de wegfundering of de onderliggende asfaltlagen. Dit is een veel voorkomend schadebeeld en zonder toepassing van Bitutex® asfaltwapening zal in de nieuwe overlaging de scheur zich weer doorzetten.

Temperatuurscheuren ontstaan onder invloed van warmte en kou. De statische krachten door krimp en uitzetting zijn enorm. Bitutex®asfaltwapening biedt de oplossing om deze belasting van de asfaltverharding te verwerken.

Verbredingscheuren zijn vaak zichtbaar bij wegverbreding. Verschil in zetting tussen de bestaande en nieuwe constructie is de oorzaak. Deze scheurvorming wordt voorkomen door toepassing van Bitutex® asfaltwapening.

Uitééndrijven komt voor bij een hoger gelegen weg met aan beide zijden een watergang. Als de ondergrond slecht draagkrachtig is wordt door belasting de weg uit elkaar gereden (afschuiving) richting de watergang. Door toepassing van Bitutex® asfaltwapening wordt aan de weg een beter draagvermogen gegeven.

Spoor- en ribbelvorming ontstaat door slechte samenstelling van het asfaltmengsel waarbij de schade beperkt blijft tot de bovenste laag. De oorzaak is onderdimensioneren waardoor de wegconstructie onvoldoende dik is met betrekking tot de op te nemen verkeerslasten. Ook slechte verdichting van één van de asfaltlagen kan een oorzaak zijn. Bitutex® asfaltwapening kan dit probleem oplossen.


De oplossing met Bitutex® asfaltwapening
De glasvezel en polyester technologie van Bitutex® asfaltwapening is wereldwijd bekend. Onderzoek heeft aangetoond is dat Bitutex® asfaltwapening scheurvorming vertraagt of voorkomt en vervormingen worden gereduceerd. Hierdoor is het mogelijk geworden om de levensduur van een asfaltconstructie aanzienlijk te verlengen. De asfaltdikte wordt verminderd zonder nadelige gevolgen. Aan het einde van de levenscyclus kan Bitutex® asfaltwapening éénvoudig worden gefreesd en vervolgens gerecycled.
Bitutex® asfaltwapening is gemaakt van de hoogste kwaliteit glas en polyester. Gepatenteerd is het vlies van glas oftewel Glaslunte. Dit biedt een groot hechtoppervlak zonder toename van het hechtemulsie verbruik. Bitutex® Stargrid™asfaltwapening is volledig milieuvriendelijk!


     

Voordelen van Bitutex® asfaltwapening van glasvezel

 • verlaagt de onderhoudskosten
 • geschikt voor iedere asfaltsamenstellingen
 • tot 40 % geringere asfaltdikte
 • wezenlijke vertraging van scheurvorming
 • vermindert spoorvorming tot 70 %
 • composieten beschermen tegen binnendringend water en verlengen de levensduur
 • vlies van glasvezel (glaslunte)
 • éénvoudig aan te brengen ook op gefreesde ondergrond van beton of asfalt
 • treksterkten variërend van 30 kN/m tot 200 kN/m
 • verlenging levensduur van de verharding
 • makkelijk te frezen na einde levenscyclus
 • volledig recyclebaar
 • 100% milieuvriendelijk


Enkele project toepassingen

     

     

     


Ervaring
CITEKO civiele techniek heeft ruime ervaring met het toepassen van Bitutex® asfaltwapening. Onderzoek heeft aangetoond dat onder verschillende omstandigheden de verschillende typen Bitutex® asfaltwapeningen met zeer goed resultaat zijn toegepast.

Voor uitgebreide informatie, advies en toepassingsmogelijkheden kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

CITEKO civiele techniek biedt een breed programma met verschillende typen en treksterkten Bitutex® asfaltwapening met voor iedere specifieke situatie een maatgerichte oplossing.