Ecologische grondkering

Home

Om een terrein of gebied te ontwikkelen moeten keuzes worden gemaakt. Wanneer er sprake is van een geaccidenteerd en/of gedeeltelijk bebouwd terrein kan ruimte worden bespaard. Hier biedt een groen begroeide grondkerende constructie de beste oplossing. Een keuze in ‘groene’ afwerking wordt op het ontwerp, budget, omgeving en esthetische wensen afgestemd.

CITEKO civiele techniek biedt met het Uniblock systeem en Deltalok® systeem twee unieke ecologische bouwmethoden ontwikkeld als permanente stabiele groene keerwand / grondkering en als de oplossing tegen erosie op steile helling en talud.
Hiermee sluit deze systemen aan op specifieke groene begroeiingseisen en wensen van de opdrachtgever.

    

De bouwmethode werkt als volgt:
de bags worden gevuld met grond en vervolgens in halfsteens verband gestapeld. Iedere bag wordt met een Unit/Attack gekoppeld aan de naast liggende bag. Door interlocking ontstaat een stabiele grondkerende constructie. Naar keuze wordt een vegetatie aangebracht.

   

steil talud t.b.v. wegverbreding A4 - A44

Voordelen
- flexibel zacht bouwblok
- flexibel in vorm
- eenvoudig te bouwen
- korte bouwtijd
- voorkomt erosie

Toepassingen
- steil talud
- keerwand
- natuurvriendelijke oever
- oeverbescherming
- nooddijk
- natuurlijk groen bekleden bestaande harde keerwanden

Enkele referentie projecten:

 
Tee-wal golfbaan Naarderbos

 
Brugtalud te Holwierde

 
Bunkerranden golfbaan d’Amelander Duinen

 
Oeverbeschoeiing Hoendiep te Hoogkerk Gemeente Groningen

 

 
Aanpak Hoendiep & Herstel Kademuur te Hoogkerk Gemeente Groningen 

 

steil talud De Polbeek te Zutphen

    

Groene keerwand Victoriebrug te Alkmaar

 

 

Groene wand appartementencomplex Hessegracht te Doesburg

 

Inkassing in dijk te Wamel

 

 
Verlengen geluidswal langs snelfietsroute te Amersfoort

 
Vervangen houten keerwand Groningersingel te Arnhem

 


CITEKO civiele techniek heeft veel ervaring met het ontwerpen van grondkerende constructies.

Voor uitgebreide product informatie en toepassingsmogelijkheden kunt u vrijblijvend contact opnemen.