Funderingswapening

Home

CITEKO civiele techniek biedt Secugrid® en Combigrid® geogrid uit PP of PET.

Secugrid is een biaxiaal vormstijf geogrid. Het wordt toegepast als wapening voor ongebonden funderingsconstructies tegen differentiële zettingen, opnemen van hogere belastingen, reduceren van de funderingsdikte en het overspannen van holle ruimten op slappe ondergronden.
 

    
 

Combigrid is een biaxiaal vormstijf geogrid waar tussen de knooppunten een vlies geïntegreerd is. Het wordt toegepast als wapening voor ongebonden funderingsconstructies tegen differentiële zettingen, opnemen van hogere belastingen, reduceren van funderingsdikte en overspannen van holle ruimten op slappe ondergronden. Combigrid voorkomt vermenging van grondlagen.

   

Secugrid en Combigrid geogrid sluit het granulaat in waardoor het wordt verankerd. Deze verankering komt tot stand door het sterke knooppunt. Het granulair materiaal haakt zich vast in de mazen en tijdens het verdichten worden ze in het geogrid vastgedrukt. Door deze zogenaamde interlocking wordt de bovenbelasting over een veel groter oppervlak verspreid.

   

Eigenschappen
Secugrid en Combigrid geogrid staan garant voor grote knooppunt stijfheid en een hoge treksterkte bij geringe rek in zowel lengte- als breedterichting. Met deze eigenschappen kunnen grote belastingen opgenomen worden bij een minimale vervorming. Treksterkten van 20, 30, 40, 60, 80 en 100 kN/m zijn leverbaar.

 

     

De beste oplossing als funderingswapening
Een economisch ontwerp stelt steeds hogere eisen aan wegen, containerhavens, parkeerterreinen, luchthavens en andere verhardingen op ondergronden die slap en sterk wisselende zijn. Secugrid en Combigrid geogrid als horizontale wapening bieden de oplossing voor deze eisen.


     

Besparen van tijd en kosten
Wegconstructies bouwen kost veel tijd en geld. Slappe ondergrond zorgt voor een slecht of zelfs geheel onbereikbaar terrein. Secugrid en Combigrid geogrid als funderingswapening kan diepe spoorvorming verminderen dan wel voorkomen. Er vindt geen vermenging van granulair materiaal met de slappe ondergrond plaats. Een wegconstructie die op deze wijze is gebouwd, verkort de bouwtijd aanzienlijk en bespaart geld.


Voordelen Secugrid®
- Besparing op funderingslaag dikte tot circa 40%
- Geen verlies van draagkracht
- Stabiele granulaatlaag
- Verbeterde belastingspreiding
- Besparend op funderingslaagdikte
- Verlenging levensduur funderingsconstructie
- Reductie van differentiële zettingen
- Vermindering van uitgravingen en besparing op grondstoffen voor funderingslagen
- Minder verstoring en verzwakking van gevoelige onderliggende lagen
- Betere verdichting van het funderingsmateriaal
- Efficiënte overspanning van holten in de ondergrond

Enkele toepassingsmogelijkheden
- Wegfundering op slappe ondergrond
- Bouwweg en bouwterrein
- Onder elementenverharding tegen spoorvorming
- Openbare- en evenementen terreinen
- Routes nood- en hulpdiensten
- Voorkomen verzakking riolering
- Snelweg en wegverbreding
- Bedrijventerreinen
- Verhardingen luchthavens
- Kademuren en terreinen in havens
- Spoorvernieuwing, nieuwe aanleg spoorbaan, overweg en rangeerterrein


     

Paalmatrassen worden toegepast op slappe ondergronden om een zettingsarme of zettingsvrije constructies te realiseren. Het Secugrid geogrid zorgt voor de stabiliteit van het gewapend grondlichaam op het paalsysteem. De verkeersbelastingen worden volgens deze methode afgedragen aan de draagkrachtige ondergrond.

 

 

CITEKO civiele techniek heeft veel ervaring met het ontwerpen en berekenen van funderingsconstructies.

Voor meer uitgebreide product informatie en toepassingsmogelijkheden kunt u contact met ons opnemen.